Épület feltüntetési vázrajz

Az épületfeltüntetési vázrajz azt a célt szolgálja, hogy az elkészült épület az ingatlan-nyilvántartási térképen is megjelenjen, illetve a tulajdoni lapra is rákerüljön.

Épület feltüntetést általában akkor kell készíttetni, amikor az elkészült épületre az önkormányzat kiadta a jogerős használatbavételi engedélyt. A használatbavételi engedélyen általában erre fel is szólítja az önkormányzat a tulajdonost.
Ha építési engedély nélkül, vagy nem az építési engedélynek megfelelő módon épült az épület, akkor a használatbavételi engedély helyett fennmaradási engedélyt adhat ki az önkormányzat.
Ha olyan épület feltüntetésére kerül sor, amely már igazolhatóan 10 évnél régebben áll, és a használatbavételi engedélye nincs meg, akkor az önkormányzattól egy igazolást kell kérni arról, hogy az épület több mint 10 éve áll, és ezzel az igazolással lehet az épület feltüntetési vázrajzot leadni.

Az épületfeltüntetési vázrajz leadásakor a földmérőnek le kell adnia a földhivatalba a jogerős használatbavételi engedély egy eredeti példányát.
Mivel a vázrajz vizsgálatával egy eljárásban történik a tulajdoni lapra való bejegyzés, ezért a tulajdonosnak (megbízónak) ki kell töltenie egy ingatlan-nyilvántartási eljárási kérelmet is. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás illeték köteles, az eljárási díj 2010.00.01-től 6600 Ft, amit az eljárás megkezdésekor a kérelmezőnek be kell fizetni, vagy előre át kell utalni a megyei földhivatal számlájára.
Ha a földmérő beadta a szükséges papírokat, a földhivatal először földmérési szempontból vizsgálja a vázrajzot, majd ezt követően a változás széljegyre kerül, és 30 napon belül a tulajdoni lapon is átvezeti a változást.
Sokszor az építtetőnek a bank felé igazolnia kell az épület feltüntetését ahhoz, hogy a kölcsön további részét megkapja. A legtöbb bank a földhivatali leadást igazoló vázrajzot is elfogadja, így nem kell kivárni az eljárás végét.

Megvalósulási térkép

A nagyobb létesítmények elkészültekor az épület feltüntetési vázrajzhoz hasonló megvalósulási térképet kell készíteni. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, csak általában egy megvalósulási térképen egyszerre több változás is szerepel.

Bontási vázrajz

A megsemmisült vagy lebontott épületek ingatlan-nyilvántartásból való törlésére szolgál. A földhivatali átvezetéshez bontási határozat, vagy bontási igazolás szükséges, és itt is ki kell tölteni az ingatlan-nyilvántartási eljárási kérelmet, valamint meg kell fizetni az illetéket.
Ha a lebontott épület helyett építettek egy újat, akkor általában nincs szükség külön bontási vázrajzra, hanem az épületfeltüntetéssel egy eljárásban és egy vázrajzon lehet benyújtani a kérelmet. Általában ilyenkor az önkormányzat a használatbavételi engedélyen utal a bontás megtörténtére.

Épület kiemelés - Önálló épület feltüntetése

Amennyiben a telek tulajdonosa és az épület tulajdonosa eltérő (például osztatlan közös tulajdonban lévő telken az egyik tulajdonos épít házat), akkor lehetőség van az épület kiemelésére önálló tulajdoni albetétre.
Formailag az épület kiemelési vázrajz hasonlít az épület feltüntetési vázrajzra, de külön méretekkel és területtel elkülönítetten is ábrázolja az önálló épületet. Az önálló tulajdoni albetétek az eredeti helyrajzi számot nagy A, B, C, ... stb betűkkel kiegészítve kapnak helyrajzi számot.