Fekvéshatár változási vázrajz

A település területe a telkek funkciója szerint un. fekvésekre van osztva. A lakótelkeket tartalmazó részt belterületnek, a mezőgazdasági célt szolgáló területeket külterületnek nevezzük. A döntően kertes, részben mezőgazdasági, részben üdülési célokat szolgáló területeket régebben zártkerteknek nevezték, ma különleges külterületnek. Az egyes földrészletek értéke és beépíthetősége függ attól is, hogy melyik fekvésbe tartozik. A fekvéseket az önkormányzat jelöli ki, és a földhivatal nyilvántartja. A fekvések határának megváltoztatását az önkormányzat kezdeményezheti a földhivatalnál, és a változás bejegyeztetéséhez önkormányzati határozat szükséges. A fekvéshatár változtatásnak a legismertebb változata a belterületbe csatolás. Általában nagyobb területekre egyszerre kell készíteni fekvéshatár változási vázrajzot, de egyes esetekben a vázrajz elkészíttetését az önkormányzat a tulajdonosokra bízza, és így telkenként készül. A belterületbe csatolás a földrészletek művelésből való kivonásával jár, és így földvédelmi járulékot is kell érte fizetni.