Fontosabb földmérési jogszabályok

Törvények:

1996. évi LXXVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről
1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról
2005. évi CXXII. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
1994. évi LV. törvény
a termőföldről
1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről
1996. évi LXXXV. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
2006. évi CXXII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról
1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről
1999. évi CXV. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2002. évi XXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2006. évi CXX. törvény
az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról
2006. évi L. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1991. évi XLV. törvény
a mérésügyről
2005. évi XLVII. törvény
az igazságügyi szakértői tevékenységről
1996. évi LVIII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
2004. évi XLVII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról
2001. évi CXVI. törvény
a Nemzeti Földalapról
1996. évi LIV. törvény
az erdőről és az erdő védelméről

Egyéb jogszabályok:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
41/2002. (V.14.) FVM rendelet
egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról
115/2003. (XI.13.) FVM rendelet
115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezogazdasági Parcella Azonosító Rendszerrol