Szolgalmi jogi vázrajz

Ha az egyik telek mindenkori tulajdonosa a másik telek használatára vonatkozó jogot szerez, azt szolgalmi jognak nevezzük. A szolgalmi jog vonatkozhat az egész telekre, vagy csak egy részére. A szolgalmi jognak nagyon sok változata lehetséges: átjárási szolgalom; vezeték vezetési szolgalom; tartóoszlop elhelyezési szolgalmi jog stb. A szolgalmi jog bejegyeztetéséhez általában szerződés szükséges, bár egyes esetekben törvény vagy bíróság is elrendelheti. A szolgalmi jog bejegyeztetéséhez akkor kell vázrajzot készíttetni, ha a telek egy meghatározott részére vonatkozik a jog (például vízvezetési szolgalmi jog).

A szolgalmi jogi vázrajz szaggatott vonalakkal ábrázolja a szolgalmi joggal érintett területet, feltünteti annak fő méreteit, és a szolgalom megnevezését. A földhivatali záradékolás után a megfelelő szerződéssel, vagy okirattal jegyeztethető be. A vázrajzot a földhivatal az okirattal együtt tárolja, de a nyilvántartási térképen nem kell feltüntetni az érintett területet.