Telekalakítások

A telekalakítások során egy vagy több telekből egy vagy több új telek jön létre, vagy a meglévő telkek határa esetleg területe változik. A telekalakításokat minden esetben az Önkormányzatnál engedélyeztetni kell. A telekalakítási engedély kérelmezéséhez a földhivatal által záradékolt vázrajz, az érintett földrészleteket ábrázoló hivatalos helyszínrajz és a tulajdoni lapok hiteles másolata szükséges. Ezen kívül telekalakítási kérelem nyomtatványt kell kitölteni, az érintett tulajdonosoknak alá kell írni (a záradékolt vázrajzokat is), és eljárási illetéket kell fizetni. Az engedélyeztetés 30-60 napot igényel. Az engedélyeztetés elsősorban az OTÉK és a helyi szabályozási tervekben foglaltak betartását ellenőrzi, ezért mielőtt telekalakítási vázrajzot készíttetnénk, mindenképpen javasolt tájékozódni a helyi előírásokról, vagy kérhetünk elvi telekalakítási engedélyt is, ami egy évig az önkormányzatot is kötelezi az annak megfelelően elkészített vázrajz szerinti telekalakítás engedélyezésére. Ha telekcsoport újraosztását kezdeményezzük, vagy a telekalakítás során 8-nál több telek jön létre, akkor telekalakítási tervet kell készíttetni településtervező jogosultságú építésszel.

Előfordul, hogy az önkormányzat valamilyen okból egyes területekre telekalakítási vagy változtatási tilalmat rendel el. Ebben az esetben a telekalakítások nem engedélyezhetők a tilalom feloldásáig.

A telekalakítási vázrajzok fontosabb típusai:

Telekhatár-rendezési vázrajz

Telekhatár rendezés esetén két vagy több telek közös határvonala módosul úgy, hogy az eredeti telkek megmaradnak, csak a határuk és esetleg a területük változik.

Telekegyesítési vázrajz

Két vagy több telekből egy telek létrehozása. A telekegyesítést általában akkor is engedélyezni kell, ha a létrejövő új telek nem felel meg mindenben a telekalakítás szabályainak. (Nyilván az egyesítés előtt sem feleltek meg, és a helyzet esetleg javul az egyesítés által.)

Megosztási vázrajz

Egy vagy több telekből több új telek kialakítása. A telkek kialakításánál be kell tartani az országos és helyi telekalakításra vonatkozó előírásokat (például minden teleknek közútról vagy magánútról megközelíthetőnek kell lennie, a területe nem lehet kisebb a minimális teleknagyságnál, a szélessége legalább a minimális telekszélességet el kell hogy érje).